Neurofeedback en....... ADHD

Gepubliceerd op 7 maart 2021 om 14:42

Wat doet neurofeedback voor ADHD?⁠
------------⁠

Volgens de DSM5 zijn er 3 vormen van ADHD:⁠
- overwegende onoplettendheid (ADD) ofwel type 1⁠
- overwegende hyperactiviteit en impulsiviteit, ofwel type 2⁠
- combi; beide vormen komen samen voor, ofwel type 3⁠

In deze post wil ik het hebben over neurofeedback en ADHD, type 2 en 3. ADD komt in een volgende post aan bod!⁠

Als je met een EEG kijkt naar type 2 en 3 dan zie je in het brein duidelijk de verschillen. Bij overwegende hyperactiviteit / impulsiviteit zie je overwegend hoge betagolven, ofwel een overactivatie frontaal in het brein. Zelfs wanneer er gemeten wordt in rust (met de ogen gesloten) zullen de hersengolven niet of nauwelijks vertragen. Vandaar dat medicijnen die de activiteit in de hersenen verhogen (bijv. methylfenidaat of dexamfetamine), soms averechts werken bij dit type brein. Met neurofeedback gaan we dus de overactivatie van het brein vertragen waardoor de impulsiviteit/hyperactiviteit afneemt en er meer rust in het hoofd ontstaat. Hierdoor verbetert ook de aandacht en concentratie. Ook zullen de emoties beter te reguleren zijn en zal het makkelijker zijn om te kunnen starten of stoppen met een taak.⁠
Bij de gecombineerde vorm (type 3) zie je ook overactivatie in het brein. Maar ook onderactivatie. Met een EEG zien we dus een combinatie van thetagolven en high betagolven. Met de neurofeedback training richten we ons in dit geval primair op het verlagen van de onderactivatie. Indien nodig kan daarna de overactivatie nog teruggebracht worden middels een aantal trainingen. Er ontstaat meer rust in het hoofd, er kan beter geschakeld worden tussen taken en de taken zullen ook beter gepland en georganiseerd kunnen worden. De dromerigheid neemt af en er is meer overzicht. Het brein is dus beter in balans!⁠


#neurofeedback #adhd #add #brein #gezondheid #hersenen #impulsiviteit #hyperactiviteit #hyper #overactivatie #EEG #lifestyle #methylfenidaat #ritalin #concerta #medikinet #dexamfetamine

ADHD